Arbejdsgang, droneoptagelse

De nye EU-regler for droner

  1. Forespørgsel om droneoptagelse.
  2. Undersøg afstand til forbudszoner, droneluftrum.dk.
  3. Tilladelse af ejer af grund.
  4. I bymæssig og lign. underretning af politi - under 24 timer advisering + tilladelse af politi.
  5. Sikring af område for opsendelse af drone. H:0-15m, r=15m, H:15-50m R=H, H=over 50m, R=50m.
  6. Tjek METAR, TAF (UAV Forecast på mobil) og NOTAM.
  7. Flyv og optag.
  8. Notér flyvning i dronelogbog, indenfor 24 timer efter flyvning.

Links til forberedelse af droneflyvning

Skema til underretning af politiet Underretningsskema
Politikredse

Københavns Politi: 33141448 - de nye regler her...
Mailadresse fra 1.1.2020: 
kbh-droneunderretninger@politi.dk

Københavns Vestegns Politi: 43861448
Nordsjællands Politi: 49271448

https://politi.dk/politikredse
Google Maps http://maps.google.com
Kote højder https://sdfekort.dk
Miljøministeriets geografiske informationssystem http://miljoegis.mim.dk
Vejdirektoratet, infrastruktur og deres ejer, zoner og kommunegrænser. http://cvf.vd.dk/cvf/mapui.jsp
Droneluftrum, midlertidige og permanente restriktionsområder i Danmark. Droneluftrum.dk
HEMS, helikopterlandingspladser www.godrone.dk/hems-flyvning-med-droner
Naviairs officielle side, hvor der er NOTAMS for Danmark og Nordeuropa.  http://briefing.naviair.dk/
EU site med droneregler for professionelle droneoperationer i de enkelte EU lande  http://dronerules.eu/da/
professional
Logbog der overholder Trafikstyrelsens krav til logning. www.dronelogbook.com
Find placeringen af GPS koordinater i NOTAMS. www.notamdecoder.com/
Oversæt NOTAM tekst. www.drorpilot.com/English/
notam.htm
Droneregler i hele verden. droneregulations.info


Nye retningslinjer for underretning af Københavns Politi:

1) Ny mail (kbh-droneunderretninger@politi.dk)

I fremtiden skal orienteringer sendes til

kbh-droneunderretninger@politi.dk

Derefter modtager du et autosvar - og du skal ikke forvente at høre mere fra politiet.

2) Email-titel:

Titlen på jeres e-mail skal have formen:
”Droneunderretning [DATO] [TIDSRUM] [ADRESSE]”

Eksempel:

”Droneunderretning 01.11.19 10.00-11.00 Fælledparken, Edel Sauntes Allé, 2100 København”

3) Kun ét sted på én gang

Politiet vil ikke se to orienteringer med tidsrum, der overlapper hinanden på to forskellige adresser. Vær opmærksom på dette, hvis du skal flyve flere steder over samme omgang.

4) Alle felter skal udfyldes

Der er problemer med, at mange ikke udfylder alle felter i formularen. ALLE felter SKAL udfyldes korrekt før orienteringen er gyldig.

5) Alle felter skal udfyldes KORREKT:

Dato og Tid - Den EKSAKTE dag og tid for flyvning og IKKE en længere hypotetisk tidsperiode

Formålet - HUSK også at vedhæfte indhentede tilladelser

Stedet - Korrekt angivelse af adresse eller område - og IKKE bare skriv bynavn

Dronetype - Navn og registreringsnummer,

Operatør/ejer – Alle rubrikker,

Dronepilot – Alle rubrikker,

Det betyder altså i praksis, at politiet IKKE vil have, at vi indlægger "buffere" når vi indsender orienteringer til politiet.

Og at politet ønsker, at I sender indhentede tilladelser ind sammen med orienteringen.

Underretningsskema

 

I Danmark og i det meste af verden bliver ordet "drone" brugt om fjernstyrede eldrevne luftfartøjer med fire eller flere propeller. Man kan dog støde på andre ord og forkortelser, når man læser regler for flyvning med drone i andre lande. 

UAV Unmanned Aerial Vehicle Beskriver selve luftfartøjet/dronen.
UA Unmanned Aircraft
RPA Remotely Piloted Aircraft
UAS Unmanned Air/Aircraft System Beskriver hele systemet inklusive fjernkontrol og operatør.
RPAS Remotely Piloted Aircraft System

Kilder: Wikipedia og altigator.com

 

 © Kim Dang Trong .